Juridische informatie 

2° Investing Initiative 
15 rue des Halles
75001 Paris
France

Vertegenwoordigd door:
Corinne Lepage

Contact e-mail: [email protected]

Nationaal register van de verenigingen nummer :

W751216989

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Corinne Lepage


Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.


Haftung für Inhalte

Als serviceprovider zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. We zijn als serviceprovider niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.
Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Als we kennis nemen van dergelijke overtredingen, zullen we de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.
 


Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.


Urheberrecht

De inhoud en werken die door de beheerders van de site op deze pagina's zijn gemaakt, vallen onder het Franse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze site niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
Bronnen : Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie.

Wet op de digitale diensten