Über 2° Investing Initiative

Het 2° Investing Initiative (2DII) werd opgericht in 2012 en is een onafhankelijke denktank zonder winstoogmerk die zich inzet om financiële markten en regelgeving af te stemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Ons werk concentreert zich op vier belangrijke onderzoeksgebieden: Retail Investing, Impact, Natuurfinanciering en Opkomende markten. 2DII wordt gefinancierd door een combinatie van subsidies uit onderzoeks- en innovatieprogramma's van de EU, nationale overheden en particuliere stichtingen. 

Het team van financiële, klimaat- en risico-experts ontwikkelt onderzoek, instrumenten en beleidsinzichten om financiële instellingen en regelgevers te helpen de koolstofarme transitie te versnellen en zich eraan aan te passen. 2DII telt nu 10 medewerkers van 6 verschillende nationaliteiten.

Onze belangrijkste activiteiten liggen op de volgende gebieden:

Meer informatie over ons werk  hier.